Maandelijks archief: januari 2014

root email afleveren op een remote email adres

Met regelmaat wordt er op linux servers een mail gestuurd aan “root”. Deze wordt dan gepoogd af te leveren in een mailbox, maar meestal eindigt deze lokaal.
Niet heel erg handig. Meestal is het prettiger als deze email op een externe server of emailadres afgeleverd wordt die ook daadwerkelijk gemonitord wordt.

Hiervoor is wel enige nodige configuratie nodig en zijn een aantal dingen van elkaar afhankelijk.

Deze uitleg gaat er vanuit dat je gebruik maakt van postfix als versturende mailserver op de server. Hij gaat er ook vanuit dat postfix op zichzelf al in staat is email te versturen naar externe emailadressen. Het gaat dus enkel om de configuratie om lokale email aan lokale gebruikers (zoals root) af te leveren op een extern adres.

Allereerst bepaald linux bij het versturen van email waar deze heen gestuurd moet worden.

#/etc/mailname
mijn-server-naam

Geef hier een logische naam op, maar niet het domein waar de email uiteindelijk afgeleverd moet worden. Het kan ook localhost zijn.

Om onduidelijke redenen (voor mij althans), wordt soms ook een hostname gevist van een andere locatie, het is dus ook verstandig om deze schoon te houden:

#/etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 mijn-server-naam mijn-server-naam.mijn-domein.tld

Localhost lijkt meestal genegeerd te worden, maar andere waarden niet.

Als dit is aangepast weet je dat email aan de user root wordt verstuurd aan “root@mijn-server-naam”. Nu moeten we nog zorgen dat de mailserver weet dat dit lokaal verwerkt moet worden.

# /etc/postfix/main.cf ; selectieve regels
myhostname = localhost
mydestination = localhost, mijn-server-naam, mijn-server-naam.mijn-domein.tld

Dit zorgt ervoor dat postfix deze email lokaal gaat proberen af te leveren.

Maar we wilden deze email toch helemaal niet lokaal hebben? De email moest naar een extern emailadres afgeleverd worden.
Hier komen aliases in beeld. Deze zorgen ervoor dat lokale email doorgestuurd wordt. Dit kan zowel lokaal als naar een extern emailadres.

# /etc/aliases
postmaster:  ik
root:     ik
ik:      ik@mijn-domein.tld

Deze configuratie zorgt ervoor dat email aan de gebruikers “postmaster” en “root” afgeleverd worden bij de lokale gebruiker “ik”. Email aan de gebruiker “ik” wordt weer doorgestuurd naar een extern emailadres.

Na het aanpassen moet je de aanpassingen nog actief maken:

$ newaliases
$ service postfix restart

Zorg er natuurlijk wel voor dat postfix in staat is om email op een extern emailadres af te leveren.